T 089 - 22 48 21 M 0179 - 170 76 74
E-Mail info@dianagrubic.de

Spektar djelatnosti

Poslovna djelatnost

  • Samostalna djelatnost na području poduke, glazbene kontemplacije i imaginacije te primjenjene glazbene kineziologije u osobnoj praksi
  • Dvadeset pet godina samostalne djelatnosti na području klavirske pedagogije za odrasle, mlade i djecu u privatnom području kao i u Glazbenoj Å¡koli Icking, Glazbenom forumu Trudering, MLV Bad Endorf, Narodnom sveučiliÅ¡tu München i u Aton Å¡koli München
  • Od početka 2016. umjetnička voditeljica Klape Croatia HKŽ München, www.klapa-croatia.com
  • UspjeÅ¡na priprema učenika na glazbeno natjecanje "Jugend musiziert" sa stjecanjem prvih nagrada u kategoriji komorne glazbe kao i za studij glazbe
  • Organizatorica i voditeljica koncerata u svrhu promoviranja hrvatske klasične glazbe i hrvatskih skladatelja u Münchenu (gosti koncerata: Ratko Delorko, Bruno Vlahek, Kristina Cvitanić i Željko Brkanović)
  • Voditeljica Å¡kolskog zbora u Privatnoj glazbeno-kreativnoj cjelodnevnoj Å¡koli Aton-Schule München
  • Voditeljica glazbenog vrtića u Hrvatskoj katoličkoj Misiji München kao i u Islamskom dječjem vrtiću München

Umjetnička djelatnost

  • Koncertni nastupi u glazbenim centrima i koncertnim dvoranama po Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Å vicarskoj i Egiptu, kao solistica, u klavirskom duetu, u duetu flauta i klavir, te s komornim orkestrom i perkusivnim ansamblom
  • Umjetnička usavrÅ¡avanja na majstorskim tečajevima renomiranih klavirskih profesora: Alexej Nasedkin, Pavlina Dokowska, Rudolf Kehrer i Hans Leygraf
  • CD-produkcije - Scherzo Fantastico sa djelima Borisa Papandopula, Claudea Debussya i Johannesa Brahmsa te Serata con Puccini s transkripcijama opernih arija za klavir Giacoma Puccinija
prema gore